History

2011 - Camp Sertoma

2011 Hamfest at Camp Sertoma2011 Hamfest at Camp Sertoma2011 Hamfest at Camp Sertoma2011 Hamfest at Camp Sertoma2011 Hamfest at Camp Sertoma2011 Hamfest at Camp Sertoma2011 Hamfest at Camp Sertoma


2012 - Camp Sertoma2013 - Return to the Marion County Fairgrounds

 


2014 - Marion County Fairgrounds

 


2015 - Marion County Fairgrounds2016 - Marion County Fairgrounds - Return to a 2-Day Hamfest


2017 - Marion County Fairgrounds - 2-Day Hamfest